SEB

Skandinaviska Enskilda Banken grundades 1972 och är en av Sveriges största affärsbanker. De har cirka 2 500 stora företag och institutioner, 400 000 små och medelstora företag samt mer än 5 miljoner privatpersoner som kunder. Målgruppen är företag och individer med höga krav på kvalitet. Entreprenörskap, internationell närvaro och långsiktiga relationer är deras viktigaste framgångsfaktorer. SEB har drygt 20 000 anställda i 21 länder och de har fler än 600 bankkontor varav ungefär en fjärdedel i Sverige, en fjärdedel i Tyskland och resterande i Estland, Lettland, Litauen, Ryssland och Ukraina. Deras huvudfokus är norra Europa men de har kontor i de flesta av världens viktigaste affärscentra. När det gäller Sverige, Estland, Lettland och Litauen är SEB en ledande fullsortimentsbank. De är ledande inom ett flertal områden bland annat cash management, valutahandel, värdepappershandel, kapitalförvaltning och private banking. De är störst i börshandeln i Stockholm och Oslo, tvåa i Köpenhamn och sexa i Helsingfors. Banken har fått många fina utmärkelser under årens lopp. Bankens VD och koncernchef är för nuvarande Annika Falkengren medan styrelseordförande är Marcus Wallenberg.

SEB har sin grund i Stockholms Enskilda Bank som startades 1856 av André Oscar Wallenberg och den nuvarande koncernen skapades 1972 genom samgåendet med Skandinaviska Banken. Idag är SEB kontrollerad av familjen Wallenberg genom dess ägarbolag Investor. Företaget hette tidigare S-E-Banken, men bytte 1998 logotyp och marknadsnamn till SEB. Samtidigt gick man in som ägare i de tre baltiska bankerna Eesti Ühispank (Estland), Latvijas Unibank (Lettland) och Vilnius Bankas (Litauen). År 2000 köptes sedan den tyska banken BfG och då köptes även de resterande delarna av de tre baltiska bankerna. 2004 köptes den ukrainska banken Bank Agio. SEB köpte 1997 upp försäkringsbolaget Trygg-Hansa och man integrerade dess verksamhet inom sparande och livförsäkringar, men sakförsäkringsdelen såldes sedan vidare.

SEB är som sagt en fullsortimentsbank vilket innebär att de erbjuder tjänster inom lån, sparande, pension, försäkring, valuta, betalning, och rådgivning. Både som privatperson och företagare får man en egen rådgivare som har tid för frågor och personliga möten. Som student får man kostnadsfritt ett paket som innehåller konto, Internetbank, kort och möjlighet till lån. Detta för att skapa långsiktiga relationer.